Skip to main content

‘Mijn vraag is misschien gek omdat het niet erg christelijk klinkt, maar ik ben erg bang voor de wederkomst en ik niet mee mag naar de hemel. Dat is mijn grootste angst voor mij en mijn familie en ik bid er elke avond om dat we allemaal Jezus’ weg navolgen en opgenomen mogen worden.  Ik wil heel graag geloven in God en geloven dat Jezus is gestorven voor mijn zonden, maar zodra ik dat doe lijkt het wel alsof die gedachten weggedrukt worden en of ik helemaal niet geloof’, aldus een vragensteller in de vragenrubriek van Refoweb.nl.

De Bijbel leert ons echter dat we niet op ons gevoel kunnen bouwen, dat het zelfs vaak bedrieglijk is. Daarom bouwt het geloof op Gods belofte. God belooft eeuwige zaligheid aan iedereen die tot Jezus komt en in Hem gelooft. Wie tot Hem komt, wordt beslist niet door Hem uitgeworpen. Wanneer je in het gebed jezelf overgeeft aan Jezus, wijst Hij je zeker niet af. Wanneer je Hem vraagt al je zonden te vergeven en je eeuwig leven te geven, doet Hij dat zonder enige twijfel. Dat belooft Hij. Dat is Zijn eigen Woord. Daarvoor heeft Hij geleden en is Hij gestorven. Hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Hij is de Zaligmaker van zondaren en daarom maakt Hij jou zonder enige twijfel voor eeuwig zalig wanneer je jezelf neerlegt in Zijn doorboorde handen. 

Bouw dus niet op je gevoel. Gevoelens zijn wisselvallig en komen maar al te vaak voort uit je eigen zondige hart dat arglistig is en bedrieglijk. Of de duivel manipuleert je gevoelens. Niet wat je voelt, is doorslaggevend maar Gods belofte. Wat Jezus op Golgotha gedaan heeft, Zijn volbrachte werk, is doorslaggevend voor je zaligheid. Een kind van God leert hoe langer hoe meer Zijn geloof te bouwen op Christus als de vaste Rots van zijn behoud. Daar komt het gevoel lang niet altijd in mee. Sterker nog, Gods kind moet vaak geloven tegen zijn gevoel in. Ons gevoel strijdt vaak tegen het geloof en twijfelt aan Gods belofte. Ook al is je gevoel afwezig en ‘ervaar’ je niets: Jezus Christus blijft Dezelfde. Zijn belofte verandert niet. Hij is nog steeds dezelfde Zaligmaker als toen je voor de eerste keer naar Hem toe vluchtte. 

Een bekend voorbeeld dat in dit verband vaak gebruikt wordt, is dat van Geloof, Gevoel en Belofte die als drie personen worden voorgesteld. Ze lopen achter elkaar over een smal muurtje en er is niets voor nodig om er af te vallen. Belofte gaat voorop en zolang het Geloof maar naar voren kijkt, naar de Belofte, gaat het prima. Het Gevoel volgt dan vanzelf. Maar zodra het Geloof achterom kijkt om te zien of het Gevoel wel volgt, verliest hij de Belofte uit het oog en valt hij van het muurtje. De strekking van deze beeldspraak is dat je het oog gericht moet op houden Gods belofte in Jezus. 

Beeld: Pixabay

RefoPortaal | Digitale ontmoetingsplaats voor Reformatorisch / Christelijk Nederland