Skip to main content

Vreedzaam samenleven met de wolf in Nederland, op welke manier dan ook, is een proces dat nog jaren zal vergen. Het is een ingewikkelde opgave en er is nog veel onduidelijk. Zowel voor- als tegenstanders hebben behoefte aan eenduidige feitenkennis over de roofdieren, over hun gedrag en over hoe mensen veilig met wolven kunnen samenleven. Dat schrijft de Raad voor Dieraangelegenheden (RDA) in een tussenrapportage aan de demissionaire ministers Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) en Piet Adema (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit).Vreedzaam samenleven met de wolf in Nederland, op welke manier dan ook, is een proces dat nog jaren zal vergen. Het is een ingewikkelde opgave en er is nog veel onduidelijk. Zowel voor- als tegenstanders hebben behoefte aan eenduidige feitenkennis over de roofdieren, over hun gedrag en over hoe mensen veilig met wolven kunnen samenleven. Dat schrijft de Raad voor Dieraangelegenheden (RDA) in een tussenrapportage aan de demissionaire ministers Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) en Piet Adema (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit). Read More  RD.nl 

RefoPortaal | Digitale ontmoetingsplaats voor Reformatorisch / Christelijk Nederland