Hart voor kinderen

Liefde, zorg en onderwijs voor Kinderen

Ons doel
Hart voor Kinderen is een stichting die fondsen werft met het doel om verlaten en kwetsbare kinderen in zeer moeilijke levensomstandigheden kansen te bieden op een beter leven. Bij alles wat wij doen staan liefde en onderwijs voorop en vinden wij zelfredzaamheid belangrijk. We staan voor structurele en duurzame hulp. De stichting heeft een ANBI status en Keurmerk van het CBF.

Onze missie
Het hart van onze missie en de kern van onze activiteiten is de opvang van verlaten en kansarme (wees)kinderen en het creëren van een betere toekomst voor hen. Dat doen wij op drie manieren: Gezinssponsoring, kindsponsoring en eenmalige hulpacties.

Gezinssponsoring: Het plaatsen van verlaten kinderen én een pleegmoeder/ouders in huizen om een zo normaal mogelijk gezinsleven te leiden. Daarbij ondersteunen wij zowel de kinderen als de pleegmoeders/-ouders.

Kindsponsoring: Daar waar gezinssponsoring niet mogelijk is worden kinderen op een kostschool geplaatst, waar ze een volledige verzorging ontvangen. Ook hier ontvangen de kinderen op structurele basis onderdak, voedsel, kleding, medicatie, scholing, liefde en veiligheid.

Eenmalige hulpacties: Naast onze structurele hulp, voeren we ook regelmatig hulpacties voor het verbeteren van de leefomstandigheden van de armsten onder ons. Bijvoorbeeld door de aanleg van een waterpomp, noodhulp of het uitdelen van matraspakketten, solarlampen, wasbaar maandverband voor jonge meisjes. Etc.

Ons Hart
Vanuit de liefde die God ons aanreikt willen we onze rijkdom delen met de kleinsten onder ons. We willen graag dat elk arm, kwetsbaar of verlaten kind weet dat hij of zij geliefd is door de mensen om hem of haar heen, maar bovenal door God. We willen graag dat kinderen zich geen zorgen hoeven te maken over of ze wel of niet te eten hebben vandaag. We willen hen helpen te ontsnappen aan de vicieuze cirkel van armoede, die veelal van generatie op generatie doorgaat.

Hart voor Kinderen wil het verschil maken tussen iets en niets. Wat in onze ogen klein lijkt kan voor deze kinderen een wereld van verschil maken…

Deelt u ook ons hart voor kinderen? Wie goed doet, goed ontmoet!
Ga voor meer informatie over hoe u mee kunt helpen naar onze website.

www.hartvoorkinderen.nl
NL 41 INGB 000 000 4520
TEL: 035-7721104

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de contactgegevens zoals hiernaast vermeld.

Deel op Social Media

Contactgegevens

Hart voor kinderen
Johannes Geradtsweg 24B
1222PT Hilversum
T: 035 - 772 11 04
E: info@hartvoorkinderen.nl
W: www.hartvoorkinderen.nl

Openingstijden

MaandagVan 09:00 tot 17:00 uur
DinsdagVan 09:00 tot 17:00 uur
WoensdagVan 09:00 tot 17:00 uur
DonderdagVan 09:00 tot 17:00 uur
Vrijdag-
Zaterdag-


DE REFORMATORISCHE STARTPAGINA

RefoPortaal.nl biedt bedrijven en organisaties een digitale ontmoetingsplaats met een groot bereik voor voornamelijk de Reformatorisch- christelijke achterban. RefoPortaal voorziet in de behoefte elkaar te vinden en kennis te nemen van producten en diensten. Maar dat niet alleen. RefoPortaal.nl biedt eveneens een plaats voor jongeren, onderwijs, muziek, recreatie, zorg, media, nieuws, activiteitenagenda, kerkplein en een banenmarkt. Inmiddels zijn een kleine 3.000 bedrijven en organisaties op onze site vertegenwoordigd.

CONTACT

RefoPortaal
Leidsche Poort 31
2411 SG Bodegraven

T 06 – 53 10 66 26
E info@refoportaal.nl