Evangelie & Moslims

Jezus leren kennen en volgen
Evangelie & Moslims helpt al 40 jaar christenen in Nederland om goede contacten met moslims op te bouwen en hen uit te nodigen Jezus Christus te leren kennen en volgen.

Onze visie
Jezus Christus heeft ons de liefde van God laten zien en hoe God het leven bedoelt. We geloven dat we als volgelingen van Jezus geroepen zijn om in woorden en daden te laten zien wie Hij voor ons wil zijn. We verlangen ernaar dat iedere moslim in ons land Jezus leert kennen en volgen en dat iedere christelijke gemeente een thuis biedt voor mensen met een moslimachtergrond. Samen met gelovigen die een moslimachtergrond hebben, willen we Jezus grootmaken en Hem volgen als Redder en Heer.

Onze missie
Evangelie & Moslims stimuleert en ondersteunt christenen om goede contacten op te bouwen met moslims. Om als christelijke gemeenschap moslims in ons land gastvrij uit te nodigen en in woorden en daden te laten zien wie Jezus Christus voor ons wil zijn. Om samen Hem te volgen als Redder en Heer. Evangelie & Moslims ondersteunt christenen met een moslimachtergrond om als deel van een christelijke gemeenschap Jezus te volgen en een goed getuigenis te geven naar anderen.

Ons werk
Drie kernbegrippen geven weer hoe we onze missie vormgeven. Ze hangen met elkaar samen. We helpen christelijke gemeenten oog te krijgen voor de vreugde van moslims die Jezus Christus leren kennen als hun Redder en Heer. Zo ontdekt een christelijke gemeenschap dat God van hen vraagt om het evangelie te delen met anderen. We bemoedigen christenen om eropuit te gaan om moslims te ontmoeten. Daar helpen we hen bij door inzet van onze medewerkers en met materialen. Als moslims volgelingen van Jezus worden, verbinden we hen met een christelijke gemeente. Daar ontdekken deze nieuwe gelovigen met andere christenen hoe zij samen Jezus kunnen volgen en eropuit kunnen gaan om te vertellen wie Hij is.

Evangelie & Moslims biedt hiervoor training, materialen en begeleiding aan. We helpen individuele christenen voor het contact dat zij hebben met moslims in hun woon- of werkomgeving of op school. Daarnaast helpt Evangelie & Moslims kerken om missionair-diaconaal werk op te zetten voor de moslimgemeenschap.

Ontstaan & Samenwerking
De stichting Evangelie & Moslims is opgericht in 1978 om kerken te ondersteunen inhun missionaire roeping naar moslims. We doen ons werk met een team waarin christenen uit de bestaande kerken en christenen van moslimachtergrond samenwerken. We worden gesteund vanuit de PKN (via IZB en GZB) en door de CGK (Chr. Ger. Kerken, de NGK (Ned. Ger. Kerken) en de GKV (Ger. Kerken Vrijgemaakt.), die als participanten zitting hebben in ons bestuur. We staan open voor allerlei vormen van samenwerking met individuele christenen, plaatselijke kerken en andere christelijke organisaties. We zijn afhankelijk van de steun van kerken en individuele christenen in voorbede en financiën.

Afhankelijkheid van God
We bidden om de leiding van de Heilige Geest. Want alleen God zelf kan zich aan mensen bekend maken en geven wat ze nodig hebben in hun leven. We vertrouwen erop dat God zorgt voor de mensen en middelen om het werk mogelijk te maken.

Meer over de visie van Evangelie & Moslims leest u in de visienota Hoop om te delen met passie en respect (zie hiernaast). Tevens vindt u daar een jaarverslag en een beleidsplan. Meer over het bestuur en de particicipanten vindt u op de volgende pagina in het submenu. De stichting Evangelie & Moslims heeft op dit moment 8 medewerkers in dienst, die voor totaal 4,5fte zijn aangesteld.

Uw steun is welkom
Kijk op deze pagina hoe u ons kunt steunen. We zijn als ANBI erkend door de belastingdienst. Giften kunt u aftrekken van de belastingopgave.
Op deze bankrekening ontvangen we graag uw gift: NL51 INGB 0003 3110 70
Voor betalingen vanuit het buitenland:BIC (SWIFT-code): INGBNL2A
KvK 41188315 Fiscaalnummer (RSIN): 0046.25.912

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze contactgegevens zoals hiernaast vermeld.

Deel op Social Media

Contactgegevens

Evangelie & Moslims
Postbus 2060
3800CB Amersfoort
T: 033-4659290
E: info@evangelie-moslims.nl
W: www.evangelie-moslims.nl

Openingstijden

MaandagKantooruren
DinsdagKantooruren
WoensdagKantooruren
DonderdagKantooruren
VrijdagKantooruren
Zaterdag-


DE REFORMATORISCHE STARTPAGINA

RefoPortaal.nl biedt bedrijven en organisaties een digitale ontmoetingsplaats met een groot bereik voor voornamelijk de Reformatorisch- christelijke achterban. RefoPortaal voorziet in de behoefte elkaar te vinden en kennis te nemen van producten en diensten. Maar dat niet alleen. RefoPortaal.nl biedt eveneens een plaats voor jongeren, onderwijs, muziek, recreatie, zorg, media, nieuws, activiteitenagenda, kerkplein en een banenmarkt. Inmiddels zijn een kleine 3.000 bedrijven en organisaties op onze site vertegenwoordigd.

CONTACT

RefoPortaal
Leidsche Poort 31
2411 SG Bodegraven

T 06 – 53 10 66 26
E info@refoportaal.nl