Bonisa Zending

Geschiedenis
Op 22 maart 1974 werd Stichting Bonisa Zending opgericht. Er waren diverse contacten met zendingswerkers in een aantal landen. De weg werd steeds meer geleid naar China, waar Bonisa nog steeds actief is.

Doelstellingen
Het bevorderen van de vertaling, de verspreiding en de verkondiging van Gods Woord, evenals praktische, christelijke steunverlening, daar waar de Heere deuren opent. 1 Kor. 16:9.

De Organisatie
Een opdracht van de Grote Zender, van de Heere Zelf. Een opdracht voor elke christelijke gemeente en daarbinnen een roeping voor elk gemeentelid. Dit Evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken(Matth. 12: 14).

Organisatiestructuur
De Bonisa Zending is een interkerkelijke stichting. Bestuursleden zijn uit verschillende kerken van de Gereformeerde Gezindte afkomstig. Bonisa is bewogen met de nood van christenen in China en andere landen. Zij vraagt uw steun voor de zendingsprojecten.

Het land China
Eind jaren zeventig van de vorige eeuw wordt door mevrouw M.A. Mijnders van Woerden voorzichtig contact gelegd met enkele christenen in China. De Culturele Revolutie is dan nagenoeg uitgewoed. Chinese christenen worden uit de werkkampen vrijgelaten. Het is een tijd van verwarring. Bestaan de christelijke gemeenten nog na de uiterst zware vervolgingen? Menselijkerwijs gesproken zouden er geen volgelingen van de Heere Jezus meer zijn.

Benieuwd geworden?
Bent u benieuwd geworden en zou u graag meer informatie ontvangen? Of hebt u een concrete vraag? Raadpleeg onze website of neem gerust contact op.

Deel op Social Media

Contactgegevens

Bonisa Zending
Grachtweg 20
2161HN Lisse
T: 0252-418269
E: info@bonisa.nl
W: www.bonisa.nl

Openingstijden

MaandagKantooruren
DinsdagKantooruren
WoensdagKantooruren
DonderdagKantooruren
VrijdagKantooruren
Zaterdag-


DE REFORMATORISCHE STARTPAGINA

RefoPortaal.nl biedt bedrijven en organisaties een digitale ontmoetingsplaats met een groot bereik voor voornamelijk de Reformatorisch- christelijke achterban. RefoPortaal voorziet in de behoefte elkaar te vinden en kennis te nemen van producten en diensten. Maar dat niet alleen. RefoPortaal.nl biedt eveneens een plaats voor jongeren, onderwijs, muziek, recreatie, zorg, media, nieuws, activiteitenagenda, kerkplein en een banenmarkt. Inmiddels zijn een kleine 3.000 bedrijven en organisaties op onze site vertegenwoordigd.

CONTACT

RefoPortaal
Leidsche Poort 31
2411 SG Bodegraven

T 06 – 53 10 66 26
E info@refoportaal.nl