The Return: Oproep tot verootmoediging en gebed

   26 september 2020 | in Algemeen

   2 Kronieken 7 vers14: en Mijn volk, waarover Mijn Naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal Ík vanuit de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen.

   Hierbij willen wij u op de hoogte brengen van een initiatief waarbij we urgentie ervaren. Een Kairosmoment in deze tijd. In de periode van 18 t/m 28 september aanstaande zal er een wereldwijde oproep tot bekering, verootmoediging middels vasten en gebed zijn.

   Het initiatief is begonnen in de Verenigde Staten, maar heeft nu al een unieke uitwerking; nog niet eerder in de geschiedenis wordt er zo massaal gereageerd om zich aan te sluiten. Meer dan 600.000 kerken hebben nu al aangegeven mee te doen. De Gemeente van Jezus Christus lijkt te beseffen dat we in een belangrijk tijdsgewricht leven, een kantelpunt in de geschiedenis, dat nadrukkelijk vraagt om serieus en krachtig gebed. 

   In Nederland wordt het alsmaar duidelijker dat we afstand hebben genomen van de God van Abraham, Izaäk en Jacob. We zijn de Rots vergeten waarop ook dit land is gebouwd. De Heilige Geest spoort ons aan om ons hiervan te bekeren. Bekeren van de toenemende goddeloosheid, de secularisatie die doorgesijpeld is in de kerk en harten van ons als Westerse gelovigen. Juist nu in coronatijd is duidelijk geworden waar we ons geloof op gebouwd hebben en blijkt waar het voor ons werkelijk om draait. Ook in onze kerken is er veel aandacht voor de buitenkant, maar God kijkt naar het hart. Hij is bezig alles af te pellen wat Zijn glorie in de weg staat. Als Nederland maar ook als kerk staan we dus voor de keuze: bekering van een heilloze weg of oordeel waar de Bijbel over spreekt dat die zal beginnen bij het Huis Gods.   

   Laten we als kerk van Nederland ingaan op de oproep van verootmoediging zoals beschreven in 2 Kronieken 7 vers 14. We nodigen u uit om in uw eigen plaats samen te komen om te bidden en te verootmoedigen van 18 t/m 28 september waarbij zaterdag 26 september een specifieke gezamenlijke gebedsdag zal zijn. Er zullen op verschillende locaties in ons land samenkomsten worden georganiseerd. Een update zal worden vermeld op de website en er zal ook live-streaming vanuit verschillende plaatsen zijn. 

   Doet u mee? Als u hier ook bij betrokken wilt worden, registreert u zich via de website www.de-terugkeer.nl of neem met ons contact op.

   Initiatiefnemers Nederland

   Jack van der Tang                      Cees Vork                

   06-51565423                             06-13543887

   Deel op Social Media


   • banner 1
   • banner 2

   • banner 1
   • banner 2

   • banner 1
   • banner 2

   • banner 1
   • banner 2

   • banner 3
   • banner 4

   • banner 3
   • banner 4

   • banner 3
   • banner 4

   • banner 3

   DE REFORMATORISCHE STARTPAGINA

   RefoPortaal.nl biedt bedrijven en organisaties een digitale ontmoetingsplaats met een groot bereik voor voornamelijk de Reformatorisch- christelijke achterban. RefoPortaal voorziet in de behoefte elkaar te vinden en kennis te nemen van producten en diensten. Maar dat niet alleen. RefoPortaal.nl biedt eveneens een plaats voor jongeren, onderwijs, muziek, recreatie, zorg, media, nieuws, activiteitenagenda, kerkplein en een banenmarkt. Inmiddels zijn een kleine 3.000 bedrijven en organisaties op onze site vertegenwoordigd.

   CONTACT

   RefoPortaal
   Dronensingel 3D
   2411 GT Bodegraven

   T 06 – 53 10 66 26
   E info@refoportaal.nl