Skip to main content

Artikel 36 is duidelijk: het is de plicht van de overheid om alle afgoderij en valse godsdienst te weren en uit te roeien. Godsdienstvrijheid maar geen godsdienstgelijkheid is schipperen met dit Bijbelse principe.  Read More  RD.nl  

RefoPortaal | Digitale ontmoetingsplaats voor Reformatorisch / Christelijk Nederland