Skip to main content

Ik ben een tiener die de laatste tijd meer over het geloof en de Bijbel wil leren en probeert te studeren. In Efeze 2:8-9 staat dat een mens niet zalig word door goede werken te doen, maar door uit genade door geloof. Ik ben nu eens wat gaan googelen en ik kwam deze verzen tegen. ‭‭

  • Romeinen‬ ‭2:16: “Zo zal het gaan op de dag wanneer God de verborgen dingen van de mensen zal oordelen door Jezus Christus, overeenkomstig mijn Evangelie.”
  • 1 Petrus‬ ‭1:17: “En als u Hem als Vader aanroept Die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandel dan in de vreze des Heeren, gedurende de tijd van uw vreemdelingschap.”
  • Openbaring‬ ‭20:12: “En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan. En de boeken werden geopend en nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des levens. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond, overeenkomstig hun werken.” ‭‭
  • 2 Korinthe‬ ‭5:10: “Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad.”

Dit zijn een paar verzen die ik las. Staat hier in dat je toch wel in de hemel kunt komen door je goede werken? Of lees ik dit nu heel verkeerd? Want ik dacht dat je door geloof in Jezus Christus  in de hemel komt.

Lees op de website van RefoWeb meer.

RefoPortaal | Digitale ontmoetingsplaats voor Reformatorisch / Christelijk Nederland