Skip to main content

‘Een docent in Guatemala is soms de enige volwassene die invloed heeft in het leven van een kind’, vertelt Paola Pantaleón. ‘De kinderen komen vaak uit moeilijke thuissituaties. School is de plek waar alles gebeurt, soms de enige plek waar ze eten. Docenten moeten goed opgeleid zijn en goede waarden kunnen doorgeven aan deze kinderen. Ik zie het als mijn roeping om hieraan mee te werken.’ Paola is de lokale coördinator van het INCE-onderwijsprogramma. Ze werkt vanuit de organisatie Guatemala Próspera.

Verschil maken
‘Tot 2014 was ik als bouwkundige werkzaam bij een bouwbedrijf en ik wilde graag verandering. Ik bad tot God om iets te mogen doen waarmee ik verschil kon maken voor de mensen in Guatemala.’ Via vertaalwerk in haar kerk, kwam Paola als vrijwilliger bij Guatemala Próspera terecht. Al snel werd ze gevraagd er te komen werken. Paola is vanaf het begin betrokken bij het INCE-onderwijsprogramma, waarin haar organisatie samenwerkt met Woord en Daad, Universidad Mariano Galvez en AMG Guatemala. Samen met het Ministerie van Onderwijs trainen ze inmiddels 100.000 docenten op publieke basisscholen.

‘Docenten hebben een grote invloed op de kinderen in het land, waar de gemiddelde leeftijd 19 jaar is,’ vertelt Paola. ‘We hebben onderzocht wat de behoeftes van de docenten zijn en die verwerkt in het programma. Onder andere het leren omgaan met het gemis van vaderfiguren. Veel vaders zijn vertrokken naar de Verenigde Staten om te werken. De docent heeft dan ook een grote verantwoordelijkheid, maar het ontbreekt vaak aan de juiste opleiding.’

De werknemers van Guatemala Próspera zijn christen. Toch is het bewust een niet-religieuze organisatie. Paola: ‘In de cultuur van Guatemala is het niet eenvoudig om te navigeren onder een christelijke vlag. We moeten daar voorzichtig mee omgaan, zodat er geen deuren voor ons sluiten. De inhoud van het onderwijsprogramma is gebaseerd op joods-christelijke waarden. Het programma is erg vruchtbaar, doordat de docenten die getraind worden veelal op publieke scholen werken.’

Werk als missie
Zelf groeide Paola op in een christelijk gezin en ging naar een christelijke school. Ze vertelt: ‘Daarna ging ik naar een seculiere school. Mijn ogen gingen open voor wat er speelt in de ‘echte’ wereld. Nu ik zelf jonge kinderen heb, besef ik nog meer hoe belangrijk christelijk onderwijs is. Er zijn veel moeilijkheden in het land. Veel waarden, zoals het huwelijk tussen man en vrouw, staan onder druk. Dat heeft invloed op de kinderen. Ons werk is daardoor nog belangrijker. Ik zie het echt als een missie.’

Paola: ‘Tegen christenen in Nederland zou ik willen zeggen: word niet ontmoedigd. Houd je ogen en oren open voor wat God je wil zeggen. God leidt ons op de meest bijzondere en verrassende manieren. Het werk wordt niet makkelijker. We moeten trouw blijven aan ons geloof in God en Zijn waarden. Jullie hebben broeders en zusters aan de andere kant van de wereld. Samen kunnen we verandering brengen.’

Meer weten: https://www.woordendaad.nl/

RefoPortaal | Digitale ontmoetingsplaats voor Reformatorisch / Christelijk Nederland