Skip to main content

Wat is er op het grondvlak binnen de reformatorische gezindte gaande ten aanzien van opvattingen over de rollen van mannen en vrouwen? En hoe reageren gezagsdragers en theologen die tot deze gezindte behoren op veranderingen in opvattingen hierover?  Read More  RD.nl  

RefoPortaal | Digitale ontmoetingsplaats voor Reformatorisch / Christelijk Nederland