Skip to main content

april, 2024

Prof. dr. A. de Reuver houdt een lezing over het onderwerp: “Gods openbaring schept ervaring.”

06apr14:0016:30Prof. dr. A. de Reuver houdt een lezing over het onderwerp: “Gods openbaring schept ervaring.”

Event Details

OVER HET ONDERWERP

Op verzoek van het bestuur van Koinonia schreef prof. De Reuver ter introductie op zijn lezing over “Gods openbaring schept ervaring” onderstaande tekst.

“God openbaart zich in de natuur en in de Schriftuur (vaak aangeduid als algemene openbaring en bijzondere openbaring). In de lezing vraag ik aandacht voor Gods (bijzondere) openbaring in de Schriften. Deze openbaring schept drieërlei ervaring, te weten de ervaring van geloof, van liefde en van hoop.

1)  Gods openbaring is geloof-waardig. Tot dit geloof roept Hij ons op, maar dan zó dat Hij dit Zelf oproept en teweegbrengt. Het geloof, als het amen op Gods openbaring, is dus evenzeer genadegeschenk als die openbaring zelf. Het behoort tot de grondervaring van het geloof, deze genadige herkomst te erkennen. Het is een erkentenis van tweeledige aard: enerzijds van schaamte en berouw, omdat we ‘van nature’ Gods openbaring met ongeloof (de wortelzonde!) bejegenen; anderzijds van verwondering en vreugde, omdat God uit enkel genade ons aangeboren ongeloof verbreekt en het hart herschept tot geloofsvertrouwen. Dit tweevoudige patroon typeert de geloofservaring levenslang.

2)  De geloofservaring heeft twee metgezellen: liefde en hoop. Door de geloofsband met God-in-Christus hebben wij Hem lief Die ons eerst heeft liefgehad. Deze wederliefde heeft een binnenzijde en een buitenzijde. Met de binnenzijde doel ik op de mystiek-bevindelijke ervaring van de liefde die de bruidskerk van en tot haar Bruidegom ervaart. Met de buitenzijde bedoel ik dat de liefde niet binnenskamers in het hart blijft opgesloten, maar dat zij handen en voeten krijgt in de praktijk van daadwerkelijk liefdebetoon en mededogen.

3)  Geloof en liefde blijven in dit ondermaanse nog onvolmaakt. De hoop strekt zich door het onderpand van de Heilige Geest uit naar de volkomenheid, die ons is beloofd door God Die niet liegen kan (Titus 1:2). Omdat de hoop gegrond is in Gods onbedrieglijke belofte, is deze hoop geen ongewis vermoeden, maar een stellig uitzien naar de vervulling wat God heeft toegezegd. Meer dan een  papieren garantiebewijs is ons gegeven. De levende Christus staat garant. In Hem zijn al Gods beloften ja en amen.”

OVER DE SPREKER

Prof. dr. A. de Reuver (1942) studeerde aanvankelijk Nederlandse Taal en Letteren en vervolgens Theologie. Als predikant diende professor De Reuver de Hervormde Gemeenten van Tholen, Capelle aan den IJssel, Delft en Serooskerke (Schouwen Duiveland).

In 1992 promoveerde hij aan de Rijksuniversiteit Utrecht. De titel van zijn dissertatie luidt: “Bedelen bij de bron – Kohlbrugge’s geloofsopvatting vergeleken met Reformatie en Nadere Reformatie”. Op 30 mei 2007 hield professor De Reuver zijn afscheidscollege als bijzonder hoogleraar in de ‘Gereformeerde Godgeleerdheid’ aan de Utrechtse universiteit. Deze functie van bijzonder hoogleraar vanwege de Gereformeerde Bond in de Nederlands Hervormde Kerk vervulde hij vanaf 1994. Vanaf 2010 was professor De Reuver als emerituspredikant verbonden aan de Hervormde Gemeente te Serooskerke. In september 2015 nam hij afscheid van deze gemeente. Thans is hij woonachtig in Waddinxveen.

LOCATIE

We komen op zaterdag 6 april 2024 bij elkaar in verenigingsgebouw ‘De Open Deur’, Papestraat 3, 4033 ED Lienden.

We zullen de ruimte van twee zalen benutten zodat wie dat wil wat ruimer afstand kan houden van andere bezoekers.

ONLINE MEEKIJKEN OF –LUISTEREN IS NIET MOGELIJK

Omdat in ‘De Open Deur’ daarvoor de faciliteiten ontbreken, is het niet mogelijk de lezing online te volgen. Wel kunt u een geluidsbestand (mp3) of CD’s van de lezing bestellen. De kosten van een geluidsbestand zijn 5 euro. De kosten van twee CD’s met de lezing en de vragenbeantwoording zijn 9 euro exclusief de portokosten.

COLLECTE

Collectezak. Tijdens de bijeenkomst wordt er gecollecteerd met een collectezak. Van de collecte-opbrengst betalen we de kosten die we maken onder andere: de vergoeding voor de spreker, de huur van de vergaderzalen, de advertentiekosten, de kosten van de catering en alle andere kosten om de Koinonia-lezingen op een financieel verantwoorde wijze te organiseren. Om u een idee te geven: gemiddeld komen de kosten per bezoeker neer op € 10,00 per bijeenkomst. Evenwel (om een uitspraak van een geacht predikant te citeren): een ieder geve naardat hij welvaren van de Heere ontvangen heeft.

QR-code. Naast de gebruikelijke collectezak is het nu ook mogelijk om via een zogenoemde QR-code een bijdrage over te maken naar de bankrekening van Koinonia. Deze mogelijkheid bieden we omdat we merken dat een toenemend aantal mensen geen contant geld bij zich heeft.

Voor de duidelijkheid: de rondgang van de collectezak tijdens het zingen voor de pauze blijft, omdat de meeste bezoekers daar nog steeds gebruik van maken. De QR-code is aanvullend ten opzichte van de collectezak. Het A4-tje met de QR-code wordt op een centrale plek opgehangen of gaat rond tijdens de lezing.

GEGEVENS

 Datum  D.V. zaterdagmiddag 6 april 2024
 Tijd  14.00 – 16.30 uur. Inloop vanaf 13.30 uur
 Plaats  Verenigingsgebouw ‘De Open Deur’, naast de Hervormde kerk
 Adres  Papestraat 3, 4033 ED Lienden
 Spreker  Prof. dr. A. de Reuver
 Onderwerp  Gods openbaring schept ervaring

Tijd

(Zaterdag) 14:00 - 16:30(GMT+02:00)

Locatie

Verenigingsgebouw ‘De Open Deur’ te Lienden

Papestraat 3, 4033 ED Lienden

RefoPortaal | Digitale ontmoetingsplaats voor Reformatorisch / Christelijk Nederland