Skip to main content

maart, 2024

dr. W. Fieret houdt een lezing over het onderwerp: “Hier beneden is het niet. Over Van Lodenstein als dominee en dichter.”

02mar14:0016:45dr. W. Fieret houdt een lezing over het onderwerp: “Hier beneden is het niet. Over Van Lodenstein als dominee en dichter.”

Event Details

Ter introductie op zijn lezing schreef dr. Fieret onderstaande tekst.

“Van Lodenstein (1620-1677) is een bekende vertegenwoordiger van de Nadere Reformatie. In zijn preken en andere werken legde hij veel aandacht op het innerlijke leven. Om die reden wordt hij ook wel een mysticus genoemd. Hij heeft zich ingespannen om samen met anderen, zoals Voetius en Witsius, de samenleving verder of nader te reformeren. De Reformatie die met Luther was begonnen, ging over de leer. Van Lodenstein en zijn broeders zetten zich in om ook het dagelijkse leven te reformeren. Volgens hen was er veel dat de toets van de Bijbel niet kon doorstaan. Hij wees er met klem op dat het de plicht van ieder mens is om heilig leven voor Gods aangezicht te leven.

Overigens lag het niet voor de hand dat Van Lodenstein predikant zou worden. Zijn vader en andere familieleden hadden bestuurlijke functies. Zijn broer Dirck bijvoorbeeld studeerde rechten. Jodocus ging een eigen weg. Hij studeerde theologie in Utrecht en Franeker. Als predikant diende hij de gemeenten Zoetermeer, Sluis en Utrecht.

In zijn laatste levensjaren heeft hij ingrijpende dingen meegemaakt. Zo werd hij in het Rampjaar 1672 door de Fransen met een aantal andere Utrechtenaren als gijzelaar meegenomen. Hij verbleef noodgedwongen een aantal maanden in Duitsland.

Behalve als predikant is Van Lodenstein bekend geworden als dichter. Hij was een creatieve man die kwalitatief goede gedichten schreef. Het grootste deel daarvan kon gezongen worden. In gezelschappen gebeurde dat ook. Deze middag willen we ook een aantal van zijn gedichten zingen.

Tevens zal neerlandicus C. Bregman een aantal van zijn gedichten declameren. Ook het gedicht dat hij maakte tijdens zijn ballingschap.

Tijdens deze middag zullen we bij deze veelzijdige man stilstaan. Daarbij komt ook de tijd waarin hij leefde ter sprake. Hij was bijvoorbeeld stads- en tijdgenoot van de bekende schilder Johannes Vermeer uit Delft. Zijn levenswijze inspireerde veel mensen, tot vandaag de dag toe.”

OVER DE SPREKER

W. Fieret (1950) was tot aan zijn pensionering in 2015 in diverse functies werkzaam aan het Van Lodensteincollege en Hoornbeeck College, onder meer als docent geschiedenis, lid van het College van Bestuur en lector identiteitsontwikkeling.

In 1990 promoveerde hij op een studie over de eerste jaren van de Staatkundig Gereformeerde Partij, 1918 – 1948. In 2018, toen de SGP een eeuw bestond, verscheen van zijn hand het boek Politiek bij een geopende Bijbel. 100 jaar SGP. Daarnaast schreef hij biografieën over een aantal vertegenwoordigers van de Nadere Reformatie: Udemans, Van der Groe, Hellenbroek, Wilhelmus à Brakel. In 2019 verscheen zijn boek over Augustinus onder de titel: “Augustinus, van zoeker naar voorbeeld.” De meest recente publicatie is een levensbeschrijving over Hoornbeeck: Johannes Hoornbeeck. Een brede blik, een Bijbelse bril. Binnenkort volgt de publicatie van een boek over Van Lodenstein, het ‘onderwerp’ van aanstaande zaterdagmiddag.

ONLINE MEEKIJKEN OF –LUISTEREN IS NIET MOGELIJK

Omdat in ‘De Open Deur’ daarvoor de faciliteiten ontbreken, is het niet mogelijk de lezing online te volgen. Wel kunt u een geluidsbestand (mp3) of CD’s van de lezing bestellen. De kosten van een geluidsbestand zijn 5 euro. De kosten van twee CD’s met de lezing en de vragenbeantwoording zijn 9 euro exclusief de eventuele portokosten.

COLLECTE

Collectezak. Tijdens de bijeenkomst wordt er gecollecteerd met een collectezak. Van de collecte-opbrengst betalen we de kosten die we maken, onder andere: de vergoeding voor de spreker, de huur van de vergaderzalen, de advertentiekosten, de kosten van de catering en alle andere kosten om de Koinonia-lezingen op een financieel verantwoorde wijze te organiseren. Om u een idee te geven: gemiddeld komen de kosten per bezoeker neer op € 10,00 per bijeenkomst. Evenwel: een ieder geve naardat hij welvaren van de Heere ontvangen heeft.

QR-code. Naast de gebruikelijke collectezak is het nu ook mogelijk om via een zogenoemde QR-code een bijdrage over te maken naar de bankrekening van Koinonia. Deze mogelijkheid bieden we omdat we merken dat een toenemend aantal mensen geen contant geld bij zich heeft. Afgelopen september hebben we voor de betaling van de kosten van de excursie naar Buren al proefgedraaid met een QR-code. Veel mensen hebben toen daar gebruik van gemaakt.

Voor de duidelijkheid: de rondgang van de collectezak tijdens het zingen voor de pauze blijft, omdat de meeste bezoekers daar nog steeds gebruik van maken. De QR-code is aanvullend ten opzichte van de collectezak. Het A4-tje met de QR-code wordt op een centrale plek opgehangen of gaat rond tijdens de lezing.

NOTA BENE

Wijzigingen in het programma worden altijd op de website bekend gemaakt. Raadpleeg voor uw komst naar Lienden de website van Koinonia. Zie www.svkoinonia.nl

ORGANISATIE                                                       

De protestants-christelijke studievereniging Koinonia organiseert 10 keer per jaar lezingen op een zaterdagmiddag in de maanden september tot en met juni. De lezingen gaan over theologie, kerk- en vaderlandse geschiedenis, (medische) ethiek, kunst, literatuur, maatschappij en politiek. Zie voor meer informatie: www.svkoinonia.nl

Tijd

(Zaterdag) 14:00 - 16:45(GMT+01:00)

Locatie

Verenigingsgebouw ‘De Open Deur’ te Lienden

Papestraat 3, 4033 ED Lienden

RefoPortaal | Digitale ontmoetingsplaats voor Reformatorisch / Christelijk Nederland