Skip to main content

december, 2023

Dr. P. de Vries houdt een lezing over het onderwerp: “Het belang van de boodschap van de rechtvaardiging door het geloof voor aangevochten christenen"

02dec14:0016:45Dr. P. de Vries houdt een lezing over het onderwerp: “Het belang van de boodschap van de rechtvaardiging door het geloof voor aangevochten christenen"

Event Details

OVER HET ONDERWERP

Ter introductie op zijn lezing schreef de geachte spreker onderstaande tekst.

“In deze lezing wil ik het leerstuk waarmee volgens de Reformatie de kerk staat of valt aan de orde stellen, namelijk de rechtvaardiging door het geloof. De focus zal de pastorale betekenis van dit geloofsartikel zijn en dan met name voor kleinmoedige en aangevochten christenen. Het karakter van onze godsdienst blijkt uit het antwoord dat wij geven op de vraag hoe wij God denken te ontmoeten. De kern van de boodschap van de Reformatie is verbonden met het onderscheid tussen rechtvaardiging en heiliging. Al is een christen ten dele heilig, hij is vanaf het moment dat hij voor het eerst in Christus leert geloven, volkomen rechtvaardig voor God. De rechtvaardiging is namelijk niet gebaseerd op het werk van Christus in ons maar buiten ons. Juist voor kleingelovigen kan en mag dit een grote troost zijn. Het is een ernstig misverstand als dat niet wordt beseft.”

OVER DE SPREKER

Pieter de Vries (23 april 1956) studeerde theologie en semitische talen aan de Rijksuniversiteit van Utrecht. Sinds 1982 is hij (hersteld) hervormd predikant en diende in die hoedanigheid de (hersteld) hervormde gemeenten van Zwartebroek-Terschuur, Opheusden, Elspeet, Waarder-Driebruggen en Boven-Hardinxveld.

In 1999 promoveerde hij aan de Theologische Universiteit van de Christelijke Gereformeerde Kerken te Apeldoorn. De titel van zijn dissertatie luidde: “Die mij heeft liefgehad. De gemeenschap met Christus in de theologie van John Owen (1616-1683)”. In 2010 promoveerde hij voor de tweede maal, nu aan de Universiteit van Amsterdam op een dissertatie met als titel “De heerlijkheid van JHWH in het Oude Testament en wel in het bijzonder in het boek Ezechiël”.

Vanaf 2005 tot 2018 was hij in deeltijd als docent Bijbelse theologie en hermeneutiek verbonden  aan het Hersteld Hervormd Seminarie te Amsterdam. Van 2005 tot 2009 doceerde hij ook apologetiek. In verband met de gezondheid van zijn vrouw legde hij zijn werk als gemeentepredikant in 2018 neer en werd hij voltijds docent. In 2021 legde hij het docentschap neer en ging hij cursussen geven voor de stichting Godsvrucht en wetenschap. Daarmee gaat hij ook nadat in het najaar van 2022 met emeritaat ging, door.

ONLINE MEEKIJKEN OF –LUISTEREN IS NIET MOGELIJK

Omdat in ‘De Open Deur’ daarvoor de faciliteiten ontbreken, is het niet mogelijk de lezing online te volgen. Wel kunt u een geluidsbestand (mp3) of CD’s van de lezing bestellen. De kosten van een geluidsbestand zijn 5 euro. De kosten van twee CD’s met de lezing en de vragenbeantwoording zijn 9 euro exclusief de portokosten.

COLLECTE

Collectezak. Tijdens de bijeenkomst wordt er gecollecteerd met een collectezak. Van de collecte-opbrengst betalen we de kosten die we maken onder andere: de vergoeding voor de spreker, de huur van de vergaderzalen, de advertentiekosten, de kosten van de catering en alle andere kosten om de Koinonia-lezingen op een financieel verantwoorde wijze te organiseren. Om u een idee te geven: gemiddeld komen de kosten per bezoeker neer op € 10,00 per bijeenkomst. Evenwel: een ieder geve naardat hij welvaren van de Heere ontvangen heeft.

QR-code. Naast de gebruikelijke collectezak is het nu ook mogelijk om via een zogenoemde QR-code een bijdrage over te maken naar de bankrekening van Koinonia. Deze mogelijkheid bieden we omdat we merken dat een toenemend aantal mensen geen contant geld bij zich heeft. We hebben voor de betaling van de kosten van de excursie naar Buren al proefgedraaid met een QR-code. Veel mensen hebben toen daar gebruik van gemaakt.

Voor de duidelijkheid: de rondgang van de collectezak tijdens het zingen voor de pauze blijft, omdat de meeste bezoekers daar nog steeds gebruik van maken. De QR-code is aanvullend ten opzichte van de collectezak. Het A4-tje met de QR-code wordt op een centrale plek opgehangen of gaat rond tijdens de lezing.

NOTA BENE

Wijzigingen in het programma worden altijd op de website bekend gemaakt. Raadpleeg voor uw komst naar Lienden de website van Koinonia. Zie www.svkoinonia.nl

ORGANISATIE

De protestants-christelijke studievereniging Koinonia organiseert 10 keer per jaar lezingen op een zaterdagmiddag in de maanden september tot en met juni. De lezingen gaan over theologie, kerk- en vaderlandse geschiedenis, (medische) ethiek, kunst, literatuur, maatschappij en politiek. Zie voor meer informatie: www.svkoinonia.nl

Tijd

(Zaterdag) 14:00 - 16:45

Locatie

Verenigingsgebouw ‘De Open Deur’

Papestraat 3,

RefoPortaal | Digitale ontmoetingsplaats voor Reformatorisch / Christelijk Nederland