Skip to main content

februari, 2024

De heer J.W. de Jonge houdt een lezing over het onderwerp: “Beeld en boodschap. Vroegchristelijke (bouw-)kunst tot en met de tijd van Augustinus en haar betekenis voor de christelijke gemeente.”

03feb14:0016:45De heer J.W. de Jonge houdt een lezing over het onderwerp: “Beeld en boodschap. Vroegchristelijke (bouw-)kunst tot en met de tijd van Augustinus en haar betekenis voor de christelijke gemeente.”

Event Details

OVER HET ONDERWERP

Ter introductie op zijn lezing schreef de geachte spreker onderstaande tekst.

“De basilica is de kerk van de vroege christenen vanaf het jaar 312 na Christus. Waarom en hoe werd de basilica gebruikt? Had het gebruik – met name in de vorm van de bediening van het Woord en de sacramenten – invloed op de zichtbare verschijningsvorm van de kerk? Speelt symboliek daarbij een rol? Kan een bouwwerk ook een beetje ‘(s)preken’? De vroegchristelijke kerkbouw is pas in 312 na Christus begonnen. Toen wás er al christelijke kunst. Dus de vraag naar de ontstaansgeschiedenis van bepaalde motieven in (kunstzinnige) afbeeldingen en hun boodschap, ligt voor de hand. Verder komen er nog een aantal aspecten aan de orde die te maken hebben met bouwkunde en het leven van de vroegchristelijke gemeente. De spreker houdt zijn lezing met behulp van Powerpoint en presenteert en illustreert wat hij vertelt aan de hand van afbeeldingen van kunst en bouwkunst.”

OVER DE SPREKER

De heer De Jonge was tot zijn pensionering kortgeleden, werkzaam als docent Tekenen, Beeldende Vorming en Kunstgeschiedenis op de Christelijke Scholengemeenschap Prins Maurits te Middelharnis. Hij is bestuurslid van Koinonia.

De geachte spreker hield voor Koinonia al veel vaker lezingen over kunstzinnige onderwerpen bijvoorbeeld over: Rembrandt en de Bijbel, Romantische schilderkunst, De Apocalyps in de schilderkunst, Jan Luyken en de Emblemata, Luther en Cranach – Over de rol van de kunst in de kerkhervorming, Kerkbouw door de eeuwen heen, enz., enz.

De heer De Jonge beschikt over een uitgebreide kennis van de geschiedenis van de (christelijke) kunst. Van grote waarde is steeds zijn duiding van kunst vanuit een Bijbelse en christelijke zienswijze. Vooral daardoor wordt het op 3 februari aanstaande een voor oog en oor inspirerende en boeiende middag.

ONLINE MEEKIJKEN OF –LUISTEREN IS NIET MOGELIJK

Omdat in ‘De Open Deur’ daarvoor de faciliteiten ontbreken, is het niet mogelijk de lezing online te volgen. Wel kunt u een geluidsbestand (mp3) of CD’s van de lezing bestellen. De kosten van een geluidsbestand zijn 5 euro. De kosten van twee CD’s met de lezing en de vragenbeantwoording zijn 9 euro exclusief de eventuele portokosten.

COLLECTE

Collectezak. Tijdens de bijeenkomst wordt er gecollecteerd met een collectezak. Van de collecte-opbrengst betalen we de kosten die we maken, onder andere: de vergoeding voor de spreker, de huur van de vergaderzalen, de advertentiekosten, de kosten van de catering en alle andere kosten om de Koinonia-lezingen op een financieel verantwoorde wijze te organiseren. Om u een idee te geven: gemiddeld komen de kosten per bezoeker neer op € 10,00 per bijeenkomst. Evenwel: een ieder geve naardat hij welvaren van de Heere ontvangen heeft.

QR-code. Naast de gebruikelijke collectezak is het nu ook mogelijk om via een zogenoemde QR-code een bijdrage over te maken naar de bankrekening van Koinonia. Deze mogelijkheid bieden we omdat we merken dat een toenemend aantal mensen geen contant geld bij zich heeft. Afgelopen september hebben we voor de betaling van de kosten van de excursie naar Buren al proefgedraaid met een QR-code. Veel mensen hebben toen daar gebruik van gemaakt.

Voor de duidelijkheid: de rondgang van de collectezak tijdens het zingen voor de pauze blijft, omdat de meeste bezoekers daar nog steeds gebruik van maken. De QR-code is aanvullend ten opzichte van de collectezak. Het A4-tje met de QR-code wordt op een centrale plek opgehangen of gaat rond tijdens de lezing.

NOTA BENE

Wijzigingen in het programma worden altijd op de website bekend gemaakt. Raadpleeg voor uw komst naar Lienden de website van Koinonia. Zie www.svkoinonia.nl

ORGANISATIE                                                       

De protestants-christelijke studievereniging Koinonia organiseert 10 keer per jaar lezingen op een zaterdagmiddag in de maanden september tot en met juni. De lezingen gaan over theologie, kerk- en vaderlandse geschiedenis, (medische) ethiek, kunst, literatuur, maatschappij en politiek. Zie voor meer informatie: www.svkoinonia.nl

Tijd

(Zaterdag) 14:00 - 16:45

Locatie

Verenigingsgebouw ‘De Open Deur’ te Lienden

Papestraat 3, 4033 ED Lienden

RefoPortaal | Digitale ontmoetingsplaats voor Reformatorisch / Christelijk Nederland