Skip to main content

Het Europees Parlement wil het strafbaar maken als iemand een vrouw aanraadt geen abortus te plegen. De SGP verzet zich krachtig tegen dit plan in een nieuwe EU-richtlijn. “Als ik een vrouw die abortus wil plegen op alternatieven zou wijzen, haar een foldertje zou geven, ben ik dan strafbaar? Dat kan toch niet waar zijn!”, zei Europarlementslid Bert-Jan Ruissen donderdag in het parlement. Hij riep zijn collega’s op deze heilloze weg te heroverwegen.”

Onbarmhartig

“In plaats van zorg te bieden, wil de EU een uitgestrekte hand verbieden”, zo hekelde Ruissen het plan. “Een straf op het proberen te redden van een leven! Een straf op het helpen van vrouwen in nood. Ik noem dat onbarmhartig!”

In Nederland staan bij abortuscentra vaak wakers. Vrijwilligers die vrouwen op weg naar de kliniek laten weten dat er een alternatief is: Hulp, zowel financieel, praktisch, sociaal en psychisch. En daarmee redden ze levens, van vrouwen en van kinderen.

Door de echoscopie zien we nu beter dan ooit dat een foetus van twaalf weken geen klompje cellen is, maar een klein mensje met alles erop en eraan. En het hartje kun je al vanaf de vijfde week horen kloppen. Dit weerloze ongeboren leven in de moederschoot, dat vanaf het allerprilste begin beschermwaardig is, verdient dan ook wettelijke bescherming.

Mening van de SGP

Goede voorlichting is nodig. Iedere zwangere vrouw die een abortus overweegt krijgt daarom onafhankelijke, deskundige voorlichting buiten de abortuskliniek aangeboden, door gespecialiseerde hulpverleners.

Alle vrouwen krijgen informatie over speciaal op hun noodsituatie afgestemde alternatieven voor abortus. Alternatieven als adoptie, pleegzorg, financiële ondersteuning, het regelen van huisvesting en opvang moeten nadrukkelijk verkend worden met iedere vrouw die hulp zoekt. De Inspectie moet op de naleving hiervan streng toezien.

Alle vrouwen moeten geïnformeerd worden over de mogelijke negatieve emotionele, psychische en fysieke problemen en klachten na een abortus en de risicofactoren die de kans daarop verhogen.

Voor wakers bij abortusklinieken die op een integere manier hulp aanbieden aan vrouwen dit dat willen, heeft de SGP respect. In Nederland hechten we veel waarde aan de vrijheid om te demonstreren, óók als de boodschap als storend of confronterend wordt ervaren. Dit kan op zichzelf nooit een grond zijn om een demonstratie te weigeren.

Ongewenst zwangere vrouwen krijgen voortaan schriftelijke informatie mee waarin de tijdens het voorlichtingsgesprek besproken zaken worden samengevat. Daarmee wordt de beraadtermijn ook écht een tijd van bezinning.

De (na)zorg aan vrouwen en meisjes die een abortus hebben ondergaan en van vrouwen en meisjes die kiezen voor het uitdragen van de zwangerschap, moet worden verbeterd. Te denken valt aan meer psychische ondersteuning en het werken aan oplossingen voor de noodsituatie van de vrouw, die na een abortus vaak nog steeds bestaat. De SGP stelt extra geld voor dit doel beschikbaar.

Om de hulp aan vrouwen in nood voortdurend te kunnen verbeteren, is het nodig om de redenen te registreren waarom onbedoeld zwangere vrouwen hun zwangerschap willen afbreken.

Bert-Jan Ruissen

Bert-Jan Ruissen (1972) is sinds 2 juli 2019 lid van het Europees Parlement, als lid van de fractie van Europese Conservatieven en Hervormers. Hij was lijsttrekker van de SGP bij de Europese verkiezingen 2019. De heer Ruissen was coördinerend beleidsambtenaar landbouw en innovatie op het ministerie van Economische Zaken en fractievoorzitter van de SGP in de gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel. In het Europees Parlement is de heer Ruissen lid van de commissie landbouw en plattelandsontwikkeling en de commissie visserij.

Twitter: twitter.com/SGPnieuws
YouTube: youtube.com/SGPnieuws  
Meer informatie: www.eurofractie.sgp.nl
Auteur: Bert-Jan Ruissen – Kees Bos
Afbeelding: Videostill Twitter

RefoPortaal | Digitale ontmoetingsplaats voor Reformatorisch / Christelijk Nederland