Skip to main content

De synode van Gereformeerde Kerken Nederland (GKN) heeft „wijsheid, liefde, geduld en fijngevoeligheid” nodig, vooral als zij zich binnenkort gaat buigen over mogelijke eenwording met de De Gereformeerde Kerken (hersteld) (DGK).      Read More  RD.nl 

RefoPortaal | Digitale ontmoetingsplaats voor Reformatorisch / Christelijk Nederland