Skip to main content

Het bisschopsambt uit de Vroege Kerk ging in de middeleeuwen met machtswellust gepaard. Daarom kent de calvinistische traditie dit ambt niet. Veel bisschoppen uit de eerste eeuwen waren niettemin goede herders. Ze zijn voorbeelden voor ons.  Read More  RD.nl  

RefoPortaal | Digitale ontmoetingsplaats voor Reformatorisch / Christelijk Nederland