Skip to main content

Voor humanitaire ondersteuning zijn er mooie initiatieven die door Messiaanse gelovigen zelf in Israël zijn opgezet. Een concreet hulpproject is Aviv Ministry van Dov Bikas. Dov Bikas zet zich nu in voor de broeders en zusters in het zuiden van Israël. Zo bezoeken ze in Ashkelon mensen thuis met levensmiddelen en bemoedigen hen met het evangelie. Onder hen bevinden zich ook veel Oekraïense vluchtelingen. Zij zijn van de ene oorlog in de andere terechtgekomen.

U kunt dit project ondersteunen door een gift over te maken naar Aviv Ministry o.v.v. Project Ashkhelon.
Kijk daarvoor op: www.avivministry.com

Aviv Ministry

Aviv Ministries, een sociaal-maatschappelijke stichting, is sinds 2005 aan het werk in het zuiden van Tel Aviv. Daar helpen wij daklozen, drugs- en alcoholverslaafden en prostituees. Wij zorgen voor basisbehoeften van deze mensen zoals kleding en voedsel. Ons voornaamste doel is uiteindelijk om mensen weer op het goede spoor te krijgen; om te werken aan lichamelijk en geestelijk herstel in compleet gebroken levens. We moedigen een ieder aan het normale familieleven weer op te pakken, een zegen te zijn voor anderen en ‘goede vruchten’ te dragen.

Onze messias

Als ministry geloven wij dat alleen onze Messias Jezus, werkelijk herstel kan brengen. Daarom leggen wij het evangelie uit in onze dagcentra en moedigen we bezoekers aan op zoek te gaan naar God. Zijn Zoon kwam naar deze aarde om zondaren te redden van de dood – ook al is de situatie totaal hopeloos.

Aviv Ministry Nederland

Het werk van Aviv Ministry Israel wordt ondersteund door Stichting Aviv Ministry Nederland. Deze stichting heeft een ANBI-erkenning waardoor uw giften aftrekbaar zijn voor de belasting.

Café Tinto heeft in een interview met Peter Pilon in een uitzending aandacht besteed aan het werk van Dov Bikas. In dit interview komt ook Rob Lasonder aan het woord, secretaris van Stichting Aviv Ministry Nederland. U kunt deze uitzending hier bekijken:

https://youtube.com/watch?v=9wenA5mFgo0%3Ffeature%3Doembed

Ons werk in beeld

In de video ‘The Last Stop’ (hieronder) is te zien in wat voor buurten we werken. ‘The Last Stop’ is een film over de werken van Aviv Ministry in een van de meest hopeloze wijken in Israël. Waar eens een busstation was, is nu een plaats van prostitutie, drugsgebruik en vluchtelingen. Met een gaarkeuken dicht bij het oude busstation en een rehabilitatiecentrum in Beer-Sheva, wil Aviv Ministry diegenen helpen die zichzelf niet kunnen helpen. De meeste vrijwilligers in de Aviv centra zijn ex-verslaafden die volledig opgeknapt terugkeren naar hun oude vrienden. Samen zoeken zij vervolgens naar de vrede, sjalom, van God.

https://youtube.com/watch?v=AO45tTku0lg%3Ffeature%3Doembed

Aviv Center – dagelijkse evangelisatie in Tel Aviv

Drugsverslaving is doorgedrongen in allerlei etnische groepen in de Israëlische samenleving, maar de meeste verslaafden die we in Tel Aviv tegenkomen zijn immigranten uit de voormalige Sovjet Unie, tussen de twintig en veertig jaar oud. Naast hen zorgen we ook voor geboren Israëliërs, Joden en Arabieren, en anderen. Uiteindelijke profiteren niet alleen zij van onze hulp, maar ook hun omgeving; familie, vrienden en collega’s.

Op de straten van Tel Aviv

We zien tot ons verdriet jonge mensen – drugsverslaafden, prostituees en daklozen – sterven op de straten van Tel Aviv. Degenen die in leven weten te blijven, leiden een bestaan in slavernij, wat geen ‘leven’ kan worden genoemd. Drugsverslaafden verliezen al hun bezittingen, familie en gezondheid. Met de tijd worden ze net zo ziek en vermagerd als de gevangenen vroeger in concentratiekampen. Deze mensen, duizenden jongvolwassenen, zijn een van de meest kwetsbare groepen in de Israëlische samenleving, omdat niemand om hen geeft. Verslavingen zijn vreselijke ziekten, niemand kan mensen volledig tot genezing brengen dan God.

Straatevangelisatie

Ons werk met drugsverslaafden begon in 2005 met straatevangelisatie en Bijbelstudies. Zeven jaar later, in 2012, drukte God ons op het hart om een opvangcentrum in de armste wijk van Tel Aviv te beginnen. Het Aviv centrum is gevestigd naast het oude busstation van Tel Aviv – dat nu geldt als verzamelplek voor drugsdealers en prostituees. Het busstation staat ook wel bekend als ‘de laatste stop’. Als mensen dáár terechtkomen, kunnen zij sociaal gezien niet dieper zinken.

Zes dagen per week

Ons centrum is zes dagen per week geopend. Honderden verslaafden komen elke maand langs. Zij komen bijvoorbeeld voor een kop soep, schone kleren of hebben eerste hulp nodig vanwege ernstige wonden van het spuiten van harddrugs. In het centrum laten wij hen de onvoorwaardelijke liefde van Jezus zien en leren we hen lessen uit het Woord.

Meer informatie: www.avivministry.com

RefoPortaal | Digitale ontmoetingsplaats voor Reformatorisch / Christelijk Nederland