Skip to main content

Een vrouw kreeg van de Britse politie een boete omdat ze op straat in stilte in haar hoofd heeft gebeden. Dit wordt letterlijk een ‘misdaad’ genoemd.

Een video toont een agent in dienst van de politie van West Midlands die de gedachten onderzoekt van een christelijke vrouw die stilstaat en in stilte bidt in de ‘bufferzone’ van een abortusfaciliteit in Birmingham, op 18 oktober j.l.
Het gaat om Isabel Vaughan-Spruce. Ze is al twee keer door de rechter in het gelijk gesteld omdat ze geen misdaad heeft begaan door in stilte te bidden in een ‘bufferzone’.

Op de video verduidelijkt Vaughan-Spruce dat ze niet aanwezig was in de zone als een daad van protest. Er is geen verbod om alleen maar aanwezig te zijn in de zone. Toch vraagt de politieagent of ze in stilte bidt voor ‘ongeboren kinderen’ en of ze lid is van een pro-life of pro-choice organisatie.
“De Britse regering moet dringend duidelijk maken dat stille gedachten nooit illegaal kunnen zijn, zelfs als die gedachten in strijd zijn met de standpunten van de staat. Dit is de derde keer dat ik als een crimineel wordt behandeld omdat ik vreedzaam, stil en onmerkbaar heb gebeden voor vrouwen die waarschijnlijk een van de ergste dagen van hun leven tegemoet gaan”, legt Isabel uit.
“De autoriteiten proberen mij de mogelijkheid te ontnemen om voor deze vrouwen te bidden. Iemand een boete opleggen simpelweg vanwege zijn of haar gedachten is grof Orwelliaans en een belediging voor de vrijheden die Groot-Brittannië moet beschermen”, vervolgde ze.

Meer christenen beboet
Het incident staat niet op zichzelf. Ook in Birmingham werd een andere christen, Patrick Parkes, op 13 oktober j.l. op dezelfde locatie door agenten benaderd en ondervraagd over de inhoud van zijn stille gebeden. Parkes kreeg later een waarschuwing dat hij een boete zou krijgen als hij zijn daden zou herhalen. Een derde persoon ontving een soortgelijke waarschuwing naar aanleiding van het opnemen van beelden van de interactie van de officier met Parkes. 

“Het is niet aan de autoriteiten om de gedachten in de privacy van iemands geest te bepalen. Toch achtte de politieagent het passend om in de inhoud van Isabels privégebeden te snuffelen en te informeren naar haar lidmaatschap van een prolife-organisatie – die geen van beide criminele handelingen zijn. Het is opmerkelijk om te bedenken dat onze toch al beperkte politiemiddelen worden verspild aan stille gebeden – in een tijd waarin er aanzienlijke eisen worden gesteld aan de politiediensten”, aldus Lorcàn Price, advocaat en juridisch adviseur van ADF UK, die de actie heeft gesteund. (ADF UK verdedigt de fundamentele vrijheden nationaal en internationaal).

Bron: Amen.nl

RefoPortaal | Digitale ontmoetingsplaats voor Reformatorisch / Christelijk Nederland