Skip to main content

Steeds vaker kunnen een predikant en een gemeente niet samen verder. Door kerkgenootschappen wordt daar verschillend mee omgegaan. Daarom is interkerkelijke bezinning nodig op de predikant, het ambt en het functioneren ervan.  Read More  RD.nl  

RefoPortaal | Digitale ontmoetingsplaats voor Reformatorisch / Christelijk Nederland